Vad är en strategisk inköpare?

Ett strategiskt inköp är en affärsstrategi för företag som gör det möjligt för ett företag att köpa eller konstruera logistiktillgångar för sin verksamhet från befintliga logistikleverantörer. En strategisk företagsköpare ansluter till de lämpligaste leverantörerna av nödvändiga varor och tjänster, liksom andra företags affärsapplikationer. Strategiska inköp gör det möjligt för ett företag att minska driftskostnaderna i samband med inköp av varor i bulk, lagra lager med mera. Dessutom minskar en strategisk affärsköpare lagerskulder som kan bli följden av långsiktiga avtal med distributionsleverantörer i samma butik, samt minskar kassaflödeskonsekvenserna av operationella leasingarrangemang. Möjligheten att finansiera kortfristiga kontantbehov genom användning av tillgängliga krediter och undvikande av långsiktiga kontantförpliktelser minskar risk- och finansieringskostnaderna för rörelseföretag med lite kapital, finansieringsalternativ för småföretag och minimala kreditbetyg.

För att kvalificera sig som strategisk inköpare måste ett företag visa följande viktiga affärsfunktioner eller verksamheter: en hög försäljnings- och/eller kundkrets; En betydande marknadsandel. En optimerad leveranskedja. betydande erfarenhet av att upphandla kommersialiserade varor och tjänster. För att uppfylla kriterierna för att bli en strategisk köpare bör ett företag kunna genomföra ett fullständigt system för hantering av leveranskedjan; Genomföra ett omfattande system för hantering av kundrelationer. Utarbetande av en konkurrenskraftig affärsplan. och avgöra om försäljningen av dess återstående affärstillgångar kommer att öka nettoförmögenhet avsevärt. Dessutom måste ett företag ha en stark intäktsutveckling som stödjer finansieringen av ett strategiskt förvärv. Förmågan att få nödvändiga finansiella resurser samt säkra långsiktig finansiering är avgörande faktorer för att ett företag ska bli en strategisk köpare. Dessutom bör en strategisk köpare också ha ett effektivt distributionssystem på plats och bör kunna garantera snabb leverans av produkter till sina kunder.

Strategiska inköp hjälper företag att nå sina mål genom att effektivisera verksamheten och minska logistikkostnaderna. Genom att samordna alla ett företags interna och externa logistikprocesser frigör en strategisk köpare driftstid för att fokusera på att bygga upp bolagets verksamhet och utveckla strategiska allianser. Dessutom säkerställer logistikförbättringar att ett företags produkter levereras i goda mängder och enligt tidtabell. Som ett resultat spelar logistik en viktig roll i ett företags övergripande framgång. Med förbättrad logistik kan ett företag minska den finansiella risken, förbättra kundrelationerna, förbättra företagets resultat och skapa en miljö där människor och kapital frodas.

Copyright © 2021 Storklinta