Varför vattenfilter?

vattenfilter

Det finns många olika orsaker till att våra kunder efterfrågar filter av denna typ. En stor anledning är att avhärda det vatten som är alltför hårt och fyllt med kalk. Det nya, mjuka vatten som filtreras fram är mycket snällare mot ledningarna så att de inte kalkas igen, och innebär även en ekonomisk effektivitet.

En annan stor anledning är förstås om vattnet i rören är odrickbart till exempel på grund av för höga nivåer av salt eller skadliga partiklar och bakterier. Ett vattenfilter för detta ändamål består ofta av bomull eller kol och fungerar genom omvänd osmos. En stor fördel är att vatten som renas genom dessa filter även luktar och smakar bättre!

Behöver vi verkligen vattenfilter i Sverige?

Det talas ofta om att vi i Sverige har ett utav världens bästa och renaste vatten. Det stämmer säkert förvisso i jämförelse med andra länder, men hur bra är det egentligen?

Dricksvattnet i de svenska kranarna har vid gedigna tester visat sig innehålla såväl läkemedelsrester som tungmetaller, kemikalier och stora mängder klor! Trots upprepade alarm från aktuella myndigheter finns idag inget nationellt kontrollprogram.

Copyright © 2021 Storklinta